בעלי מניות

בעלי מניות
שמעון גל שמעון גל
ציון קינן ציון קינן
אריק פינטו אריק פינטו
מני גיא מני גיא
תומר שרת תומר שרת

ועדה מייעצת

ציון קינן

יו"ר הוועדה המייעצת
מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר

שמעון גל

משנה למנכ"ל בנק הפועלים
ומנהל החטיבה העסקית לשעבר

מני גיא

מנכ"ל החברה

איתן אילוז

סמנכ"ל פיתוח עסקי