גורם מדווח בנק ישראל

גורם מדווח בנק ישראל
כחלק מהיערכות המערכת הפיננסית לעבודה מול מאגר נתוני האשראי, פרסם בנק ישראל הוראות מטעם הממונה על שיתוף נתוני האשראי. הבנקים וחברות כרטיסי האשראי החלו להעביר מידע למאגר בספטמבר 2018. פאי פתרונות מימון מקבוצת אפליצ׳ק התאימה את מערכותיה לדרישות הדיווח והרגולציה ולכן מוכרת כגורם מדווח בבנק ישראל.