הבטחת פירעון צ'קים דחויים

הבטחת פירעון צ׳קים

הנדון: הפסקת פעילות הבטחת פירעון שיקים

 

לקוחות יקרים,

 

הריני להודיעכם כי החל מיום 06.06.2022 חברת אפליצ'ק גרופ בע"מ (להלן: "החברה") תחדל מלתת את שירות הבטחת פירעון שיקים (להלן: "השירות") לקהל הלקוחות הקיימים וללקוחות חדשים.

 

החברה תמשיך לעמוד בהתחייבויותיה בכל הקשור לשיקים שפירעונם הובטח במסגרת השירות, ומועד פירעונם טרם חלף.

 

יובהר כי הפסקת הפעילות תחול על שירות הבטחת פירעון שיקים בלבד. באשר לשירות ניכון השיקים, החברה תמשיך להעמיד את השירות באותה תצורה ובמתכונתו הנוכחית, ללא שינוי.

 

נשמח לעמוד לרשותכם לכל עניין:

 

9037*, מרכז שירות ועסקים

איתי לוי, מנהל שירות ומכירה – 052-8704066

 

 

  בכבוד רב,
לירן בן-ארי, מנכ"ל 
אפליצ'ק גרופ בע"מ