הלוואות גישור כנגד בטוחות

הלוואות גישור כנגד בטוחות
קבוצת אפליצ'ק מאפשרת ללקוחותיה לקבל הלוואת גישור לטובת מימון פערי תזרים הנוצרים לרוב לאור מתן תנאי אשראי לקוחות ארוכים, החזקת מלאי זמין, קבלת תנאי אשראי קצרים מהספקים וכדומה. הלוואת הגישור תסייע ללווה לצלוח את התקופה בה תנועת המזומנים הנכנסים לחשבון הבנק דלה וכפועל יוצא מייצרת לחץ תזרימי וקושי בעמידה בתשלומים השוטפים לעובדים, בנקים, ספקים וכיוצא באלה. הלוואת הגישור תהיה לרוב לתקופות קצרות של חצי שנה עד שנה, כאשר הלווה יחזיר תשלומי ריבית שוטפים ואת הקרן בסוף התקופה, וזאת במטרה להקל על ההחזרים החודשיים. הלוואות אלה תהיינה לרוב מגובות בשעבוד על נכס שברשות הלקוח, כאשר שיעור המימון (LTV) יהיה עד 50% משווי הנכס. במקרים חרגים ניתן יהיה לבחון בוועדת אשראי שיעור מימון גבוה יותר.