חוק המזומן - איך זה משפיע עלינו

AppliCheck

חטיבת אשראי אפליצ'ק

אחת העבירות החמורות ביותר בתחום המיסים בישראל, היא העלמה של הכנסות מבלי לדווח עליהן לרשויות המס. הכנסות אלה אינן נרשמות בספרים ולכן לא משולם בגינן מס הכנסה ולעיתים גם מס ערך מוסף (אם מדובר ברכישה של מוצר). מדינת ישראל העבירה בכנסת לפני מספר שנים, חוק שנועד למנוע עסקאות גדולות המתבצעות במזומן, כדי למנוע מבעלי מקצוע לתת שירותים ללא קבלה או למנוע "עבודה בשחור" ללא תלוש משכורת. חוק זה מכונה "חוק לצמצום השימוש במזומן – תשע"ח 2018".
מה עיקרי החוק?
החוק מגביל את התשלום עבור עסקאות בין שני אנשים פרטיים, שאף אחד מהם אינו עוסק מורשה, לסכום של חמישים אלף שקלים. עסקאות המתבצעות בין עסק או נותן שירות, ללקוח או בין שני עסקים יהיו חייבות להיות באמצעות המחאה, אם העסקה היא בסכום העולה על אחד עשר אלף שקלים.
חוק זה, מרחיב גם לגבי שימוש בהמחאות שהוסבו (הועברו לצד ג') מבלי ששם המוסב (הצד השלישי) מופיע עליהן, ושם המסב (האדם שמסר את הצ'ק) מופיע עם מספר תעודת הזהות שלו. 
כדי להסביר את החוק בצורה ברורה נשתמש בדוגמה הבאה: אדם פלוני כתב צ'ק מעל 5,000 ₪, ונתן אותו לאדם שני. האדם השני רוצה להשתמש בצ'ק ולהעבירו לאדם שלישי, אז יצטרך (אדם שני) לציין את שמו המלא ואת מספר תעודת הזהות שלו על גבי הצ'ק.  
 גם הבנקים הוגבלו בפירעון של המחאות בסכומים העולים על עשרת אלפים שקלים, אם הוא הוסב יותר מפעם אחת (הצ'ק החליף ידיים יותר מפעם אחת) ואם שמות המסב (אדם שני) ופרטי המוסב (אדם שלישי) אינם מופיעים בו.
איסור תשלום במזומן לעורכי דין ורואי חשבון
החוק עצמו מציין במפורש את נותני השירותים בתחום המשפט והפיננסים המקבלים תשלום בסכום שעולה על אחד עשר אלף שקלים. סעיף זה בחוק עורר תרעומת מצד עורכי דין ורואי חשבון המעניקים יעוץ וסיוע ללקוחות הנמצאים בהליכים מול הבנקים, ואינם מסוגלים לשלם בהמחאה. ההסבר שנתנו בעלי מקצועות אלה הוא, הרצון לסייע ל"אזרחים במצוקה". עם זאת, היה חשש כי דווקא במקצועות האלה, שבהם בעלי המקצוע עשויים לסייע לעבריינים או עברייני מס יהיה ניסיון לשלם מזומן כחלק מהעלמת הנכסים, ולכן תוקפו של החוק נותר עינו גם לגביהם. 
האם יש החרגות לחוק?
כמובן, חוק זה אינו מגביל רכישת מזון או מוצרים אחרים בסכום נמוך. הוא נועד להגביל הון שחור במקרים נפוצים רבים, של קשר בין בעלי מקצוע ללקוח או של משכורות שניתנו במזומן מבלי לדווח עליהן לרשויות המס. קיימות החרגות לתקן זה, המאפרות קבלת סכומים גבוהים יותר מהתקרה הקבועה בחוק, מאנשים שמתגוררים ברשות הפלסטינית וכן מבני משפחה. החרגות אלה תקפות גם אם לא מדובר בשכר עבודה.
לסיכום, כדי למנוע העלמות מס על ידי בעלי עסקים, נותני שירותים ואנשים פרטיים נחקק חוק המזומן המגביל את הסכומים שניתן להעביר מבלי לדווחו בצורה מסודרת לרשויות המס, על ידי חיוב ביצוע העסקה בהמחאות או העברות בנקאיות. נראה, כי לחוק זה תהיה השפעה בעיקר במקצועות שבהם התשלום במזומן הפך לנפוץ, והוביל למקרים רבים של העלמות מס כמו: תחום השיפוץ, הכירורגיה הפלסטית, מכירת כלי רכב ותחומים נוספים.

מאמרים נוספים