רישיון אשראי מורחב

רישיון אשראי מורחב

חברת מ.ג פאי פתרונות מימון מקבוצת אפליצ'ק הינה בעלת רשיון למתן אשראי מורחב בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(שירותים פינסיים מוסדרים), תשע"ו-2016. החוק מחיל חובת רישוי לגופים העוסקים במתן שירותי אשראי על מנת להסדיר את פעילותם. 

לצורך קבלת הרשיון נדרשה החברה להוכיח שהינה בעלת איתנות פיננסית,שקיפות ,יושרה ומקצועיות גבוהה.

חברתנו, נמנית על הגופים הראשונים שקיבלו רישיון מורחב למתן אשראי, מרשות שוק ההון. קבוצת אפליצ'ק נשענת על ידע וניסיון רב ומנהלת תיק לקוחות רחב ומגוון מתחומים שונים וסיפקה ללקוחותיה אשראי בהיקף העולה על חצי מליארד ₪ במטרה לאפשר להם לצמוח ולחזק את כלכלת ישראל. לפאי פתרונות היכרות מעמיקה עם השוק המקומי במגוון תחומים כגון: תעשייה, ייצור, מסחר, יבוא, הפצה, בנייה, תשתיות, קמעונאות ושירותים.רת בדיקות מקיפה ומעמיקה של רשות שוק ההון, שכללה גם בדיקה של בעלי השליטה בחברה.

מס׳ רישיון נותן אשראי מורחב: 55233

מס׳ רישיון נותן אשראי מורחב: 55233

רישיון למתן אשראי
רישיון למתן שירות בנכס פיננסי